top of page

Fire Safety Awareness I - Filipino Version

Course Price

Free

Course length

1 hour

Fire Safety Awareness I - Filipino Version

Instructor

iHudyat Inc

Your Safety is Our Concern

About the course

This is the first free FireAlam e-learning short course from iHudyat Inc. Ito ay ang Filipino version na para sa inyo handog ng iHudyat Inc. Sana ay makatulong ito sa inyo. Dahil sa iHuday Inc, "Your Safety is Our Concern! Hatid namin ay mgay impormasyon na maaari mong malaman tungkol sa:
- Maikling Pangkalahatang-ideya tungkol sa Fire Safety
- Bakit Mahalaga ang Kaligtasan sa Sunog?
- Tungkol sa RA 9514 Fire code
- Karaniwang mga sanhi ng sunog
- Paano nagsisimula ang sunog
- Tungkol sa Fire Safety Plan, at iba pa.

This e-learning module is owned by iHudyat Inc under CC BY-NC-ND: license

bottom of page