• marketing-officer

Fire Prevention Month ends, but Safety and Precaution must be sustained!

BFP urges public to always take extra precautions to prevent fire.


Sa pagtatapos ng Fire Prevention Month, mula Enero hanggang Marso nakapag tala ng mahigit sa 700 na sunog ang Bureau of Fire Protection (BFP) sa buong National Capital Region (NCR)Sa pagtatapos ng Fire Prevention Month ngayong March, hindi titigil ang iHudyat sa pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa Fire Safety Awareness!
4 views

Recent Posts

See All